شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ گزيده هايي از توصيه هاي امام خميني (ره) به مناسبت ماه رمضان . شما در اين چند روزي که به ماه رمضان مانده به فکر باشيد خود را اصلاح کرده توجه به حق تعالي پيدا نمائيد، از کردار و رفتار ناشايسته خود استغفار کنيد، . اگر خداي نخواسته گناهي مرتکب شده ايد قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه کنيد.
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top