شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ فراهم ساختن *زمينه ظهور آن حضرت*، به دست نژاد سلمان فارسي است. همانها که به دارندگان پرچم هاي سياه معروفند و نهضت آنها به رهبري مردي از قم برپا مي گردد.
http://shamsozalamwebtools.parsiblog.com/Feeds/10466179/
ساعت ویکتوریا
vertical_align_top