بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ فراهم ساختن *زمينه ظهور آن حضرت*، به دست نژاد سلمان فارسي است. همانها که به دارندگان پرچم هاي سياه معروفند و نهضت آنها به رهبري مردي از قم برپا مي گردد.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
http://shamsozalamwebtools.parsiblog.com/Feeds/10466179/
درب کنسرو بازکن برقی