شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ لانجين کلاشِ من و کلاس اول ِ لطافت
http://s9.picofile.com/file/8268883468/tmp_7586_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B3%DB%B02074197522.jpg
http://s9.picofile.com/file/8268884476/tmp_14118_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B8%DB%B4%DB%B4_270073979.jpg
*هما*
ما شا الله .. خدا حفظش کنه برات آبجي جون
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنونم. خدا دختر گلت رو برات حفظ کنه
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top